Hvordan kan jeg støtte fonden?

1.Majfonden er – trods navnet – en forening. Vedtægterne blev vedtaget på en generalforsamling i 1987. Den ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

1.Majfondens midler stammer fra medlemmernes bidrag. 1.Majfonden er altså ikke en kapitalfond. Vores mulighed for at give støtte er helt afhængig af medlemmernes frivillige bidrag.

Man kan blive medlem ved at yde et fast årligt bidrag på mindst 300 kroner.

Meld dig ind ved at skrive til kontakt@1majfonden.dk Fonden modtager også engangsbidrag i form af f.eks. arv eller overskud ved salg af kollektiver.

Enhver, der kan støtte foreningens formål, opfordrer vi til at give et økonomisk bidrag. Det kan være et enkelt beløb, men af hensyn til det langsigtede støttearbejde sætter vi særlig pris på faste løbende årlige bidrag på 300 kroner og opefter!

Vi har bidragydere, der har været med alle årene, og bidragydere der netop er begyndt.

Fordi administrationsomkostningerne søges holdt på et minimum (under 2%), går så godt som hele det indsamlede beløb ubeskåret til støtte. Fonden udgiver en lille årsberetning og afholder en årlig generalforsamling i marts/april i København. Her bliver også eventuelle ændringer i den selvsupplerende bestyrelse annonceret.

Bestyrelsen består af følgende: Elsa Dombernowski, Sus Plum, Peder Agger, Pelle Andersen-Harild, Kaj Fredriksen, Svend Åge Mortensen og Morten Nielsen.