Fondens historie

Da fonden blev stiftet den 1. maj 1972 var udgangspunktet støtte til arbejdskampe og kritisk forskning, der kunne støtte arbejdernes kamp mod udbytning og umyndiggørelse. Støtten blev givet ud fra opfattelsen af at "hurtig hjælp er dobbelt hjælp". Dvs. at strejkestøtte er dobbelt velkommen netop i de allerførste timer og dage af en aktion.

Dette har været muligt, fordi fonden over alle årene har ligget inde med en opsparet kapital, som via kontakter til arbejdspladserne og en smidig procedure med telefonmøder mellem bestyrelsen og talsmænd for de aktionerendear kunnet kanaliseres til de rette vedkommende.

Gennem årene, hvor strejkevirksomheden er aftaget, har fonden i stigende grad også støttet andre politiske og kulturelle aktiviteter til venstre for den til enhver tid herskende midte i dansk politik. Ved siden af strejker har antiracistisk arbejde, og aktiviteter på miljøområdet, har fredsarbejdet været vigtige modtagere af den årlige støtte.

Også initiativer, der har kunnet bryde det borgerlige mediemonopol har modtaget betydelige beløb gennem årene, således mange TV- og båndværksteder, lokal radioer, lokal blade. Der har også været plads til et vist element af internationale aktiviteter, for så vidt de havde klare bånd til Danmark, som eksempler kan nævnes støtte til fagbevægelsen i Sydafrika (før befrielsen fra apartheid) og støtte til de politiske kampe i Nicaragua, Kurdistan, Bosnien og Palæstina.