1. MAJFONDEN STØTTER VENSTREFLØJEN - VENSTREFLØJEN STØTTER 1. MAJFONDEN

Fondens midler bruges til støtte for alle der går til kamp imod enhver form for fysisk, psykisk og økonomisk undertrykkelse, umyndiggørelse og udbytning af mennesker.

Vi er ca. 100 folk der, alt efter evne, yder støtte til de mange aktioner og græsrødder med ca. 100.000 kr. hvert år. Det sker via vores bestyrelse og støttearbejdet vurderes på vores årlige generalforsamling.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til personer, foreninger eller institutioner:

  1. der uafhængigt af enkelte politiske partier virker for ligeberettigelse mellem alle grupper i samfundet, og som arbejder for de i FN’s charter nedfældede principper om alle menneskers ubetingede ligeberettigelse,
  2. der modarbejder udbytning og umyndiggørelse set i større politisk perspektiv, herunder invaliditetsfremmende lønsystemer og anden fysisk eller psykisk undertrykkelse,
  3. der arbejder for udbredelse af faglig viden og udadvendt aktivitet til støtte for ovennævnte formål.