Søg støtte

Ansøgninger om støtte skal indsendes skriftligt – helst via e-mail. De behandles på bestyrelsens månedlige møder. Hastende ansøgninger kan bestyrelsen undtagelsesvis afgøre telefonisk.

Ansøgningen skal:


Bemærk at vores midler er begrænsede, så ansøgninger til projekter i hundredetusindkroners klassen kan ikke forvente støtte. Er der tale om en aktivitet, der muligvis ender med at give overskud, skal en ikke anvendt støtte returneres, så at den kan komme andre til gode.

Send ansøgning til:

kontakt@1majfonden.dk